StartpaginaFoto's

- Zondag 13 november 2022 Bestuurswisseling

Toespraak voorzitter Jos Maas.

- Zondag 13 november 2022 Bestuurswisseling

Voorzitter Jos Maas spreekt de laudatio voor Els van de Tempel.

- Zondag 13 november 2022 Bestuurswisseling

Hein Meijers en Jo Houtvast, na hun laudatio gingen ze met partner op de foto.

- Zondag 13 november 2022 Bestuurswisseling

Lambert Driessen en Ton Willems, ook zij gingen na hun laudatio met partner op de foto.

- Zondag 13 november 2022 Bestuurswisseling

Tot slot: ook bestuurder van het eerste uur, René Van der Linden, nam vandaag afscheid.

- 19de-eeuwse tekening, er is intussen weinig veranderd.

- Wapen van de Bongardts op een oude windvaan.


- Een van de oudste foto´s van kasteel Wijnandsrade, koeien en paters zijn er niet meer, dorpskinderen wel, want de lagere school ligt vlakbij.


- Een van de oudste foto´s van kasteel Wijnandsrade.


- Luchtfoto, na 1968.


- Links de kerk, midden de motte achter de dorpsvijver, rechts het kasteel, ca. 1910.


- Foto, ca. 1920.


- Foto, ca. 1920.


- Foto, links de motte, midden het 16de-eeuwse deel, rechts de 18de-eeuwse noordvleugel van de boerderij.


- Wapenschild in de hoofdpoort (1634, alliantie Von Bongart-Van Vlodrop).