StartpaginaBeltkorenmolen

Beltkorenmolen Nuth

Aan de Bergerweg in Nuth, richting Aalbeek, staat sinds 1882 een beltkorenmolen die tot 1967 in bedrijf is geweest. De laatste molenaar was Mathias Delbressine.

Na jaren van stilstand is de molen in 1992 overgedragen aan de Stichting tot behoud van het Kasteel Wijnandsrade. Een grote restauratie bracht de molen weer op gang. Vanaf 6 mei 1994 draaien de wieken weer. Beheerders zijn de heren Jean Delbressine, zoon van de laatste beroepsmolenaar, en Ron Schols, gediplomeerde vrijwillige molenaars.

Beltkorenmolen
Bergerweg 2
6361 GA Nuth
Nederland
Tel: 045 - 524 10 74

Openingstijden
~ Elke 1e en 3e zaterdagmiddag van de maand voor belangstellenden (toeristen, rondleidingen van groepen die zich aanmelden zoals wandelgroepen, familietreffen, Pelgrimspadwandelaars, etc.);
~ Nationale Molen- en Gemalendag op de 2e zaterdag en zondag van de meimaand;
~ Nationale Open Monumentendag in september;
~ Limburgse Molendag op de 1e zondag van oktober.

Op afspraak: rondleidingen, ook van groepen leerlingen van basisscholen uit de regio (circa 15) in het kader van communievoorbereiding.

Tijdens de openstellingsdagen wordt door de vrijwillige molenaars uitleg gegeven over de ontstaansgeschiedenis van molens in zijn algemeenheid en in het bijzonder over de molen van Nuth, uitleg over de werking van de molen, hoe het maalproces plaatsvindt.

Bij voldoende wind wordt tijdens de openstellingsdagen speltgraan (oergraan van Limburgse bodem) gemalen en wordt geleverd aan een bakker in de regio. Op jaarbasis circa 5000 kilogram.

Verder wordt kleinschalig bakmeel verkocht aan de thuisbakkers zoals speltmeel, bloem, tarwe- en roggemeel tijdens de vaste openstellingsdagen;

Overig
Vlagvertoon o.a. tijdens Koninginnedag; het voeren van bepaalde wiekstanden o.a. bij droevige aangelegenheden maar ook feestuitdrukkingen zoals bruiloften binnen molenaarsfamilie.

Tot de overige activiteiten behoort uiteraard ook het smeren van diverse draaiende onderdelen van de molen, het aanbrengen van bijenwas op kammen en staven van het raderwerk, het geregeld schoonhouden van de molen volgens het logboek hygiënecode, het melden van gebreken die verholpen dienen te worden door de molenmaker, het beoordelen van de kwaliteit van uitgevoerde werken door de molenmaker, het in samenspraak met de technische begeleiders van de Stichting kasteel Wijnandsrade mede beoordelen van te plannen onderhoudswerken van de molen t.b.v. de meerjarenplanning, subsidieaanvragen; het mede beoordelen van het jaarlijks uit te brengen rapport van de Monumentenwacht;

Op aangeven van de vrijwillige molenaars zijn in 2011 groot onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, zoals de dringende vervanging van de staartbalk en de lange schoren omdat de stabiliteit van molen in gedrang was, verder was de molen toe aan een periodieke verfbeurt. Een punt van aandacht voor de komende periode betreft de staat van het voegwerk aan de buitenzijde hetgeen tot gevolg heeft dat met name in de wintermaanden het regenwater doorslaat met alle gevolgen vandien. Natte zolders, aantasting van balken, losraken van voegen aan de buiten- en binnenzijde van de romp tijdens streng vriesweer ( uitzetting) en verpulverde bakstenen aan de binnenzijde als gevolg van de inwerking van de vorst.

- Foto Jan Jansen


- Foto Jan Jansen


- Foto Jan Jansen