StartpaginaOver het kasteel

-


Het kasteel en het kleine juweel van een kerkje spiegelen zich in de eeuwenoude dorpsvijvers.
De goed bewaarde middeleeuwse motte, de intieme binnenplaats, de grote hof en de indrukwekkend lange gevel aan de straatkant verraden een lange geschiedenis. De banden van de bewoners met Oostenrijk, Duitsland en Luxemburg zijn terug te vinden in gevelstenen en muurschilderingen.

WIJNANDSRADE
Aangekomen bij de grote kasteelpoort via een lindelaan, blijven we even staan om het trotse wapen van de HEREN van Bongard te bewonderen (1719). Over de oorspronkelijke burcht is weinig bekend. Zoals op de meeste plaatsen, is het huidige complex ontstaan uit het oprichten van een waarschijnlijk houten verdedigingstoren, boven op de nog aanwezige motteheuvel, vroeger ook omringd door grachten. Van hieruit is achtereenvolgens het bouwwerk "gegroeid". De eerste v/d Bongard, namelijk Wilhelm I von dem Bongard, kwam in Wijnandsrade door huwelijk in 1516 met Maria van Mascherel, erfdochter van Wijnandsrade, van Heyden en Terblijt. Wilhelm I was tevens Heer van Paffendorf en Bergerhausen. Hij was erfkamerheer van Gulick en ambtman van Düren en Nörvenich in Duitsland. Hun oudste zoon, Wilhelm II v/d Bongard, was gehuwd met Margaretha van Pallant. Hun beider wapen is aangebracht in de topgevel van het 16e eeuwse gebouw. Een erfeniskwestie en het voortijdig overlijden van Wilhelm II zijn debet aan het voltooien van dit mergelgebouw door zijn zoon Werner v/d Bongard. Deze laatste was gehuwd met de dochter van Schellart van Obbendorf. Zie alliantiewapen in natuurstenen schouw van de ridderzaal. Blijkens verscheidene aanknopingspunten moet deze verbouwing gereed gekomen zijn in 1554. Verdere uitbreidingen zijn van latere datum.

1636 Gedenksteen (Werner II x Anna Catharina Vlodrop) afkomstig uit torentje proefboerderij en geplaatst in doorgang van hoofdentree
1717-1719 Onder Joseph Clemens Baron van Bongard 1695-1741 uitbouw in huidige vorm
1726 Poortgebouw gewijzigd
1736 Bezoek van componist GF Handel aan kasteel en kerk van Wijnandsrade
1774-1780 Verdere verfraaiing en afronding door Johan Hugo Hendrik Ferdinand (1699-1781) en zijn zoon Sigmund Richard Hugo Josef (1744-1783), zoals bijvoorbeeld in 1775 hardstenen deuromlijsting met eiken deuren
1795-1813 Napoleontische tijd (inbeslagname)
1872 Opvang verdreven Jesuïten als gevolg van de Kulturkampf in Duitsland
1886 Pachter Opfergelt betrekt de kasteelhoeve
1916 Verkoop kasteel aan de heer Despont, bankier te Heerlen
1916 Verkoop aan Theodoor Joseph Hubert Opfergelt
1928 Minderbroeders Conventuelen kopen kasteel
1967 Ingenieursbureau Haskoning koopt kasteelgedeelte
1990 Stichting tot behoud van kasteel Wijnandsrade koopt kasteel en start met restauratie
1996 Restauratie kasteel Wijnandsrade voltooid
2006 Stichting tot behoud van kasteel Wijnandsrade koopt boerderijgedeelte. Voor het eerst sinds 90 jaar is het complex weer in één hand.